l'alfabeto aragonés
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
Digrafos
ch gu ll nn ny
qu rr tz
Atros simbolos
Ç Ñ l·l

Qu (en minusclas qu) ye un dígrafo emplegato en l'aragonés.

FoneticaEditar

En aragonés representa a oclusiva velar xorda de l'AFI (igual como a c y a k en cadiera y kilometro respectivament).