Gu
Gu
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
Digrafos
ch gu ll nn ny
qu rr tz
Atros simbolos
Ç Ñ l·l

Gu (en minusclas gu) ye un digrafo emplegato en l'aragonés pa representar lo fonema velar sonoro /g/ debant d'as vocals palatals e y i. En a ortografía de l'aragonés medieval tamién se puede veyer chunto a la vocal a pa representar este mesmo fonema velar sonoro.

BibliografíaEditar