Ñ
Ñ
A B C D E
F G H I J
K L M N Ñ
O P Q R S
T U V W X
Y Z
Digrafos
ch gu ix ll ny
qu rr
Atros simbolos
Ç l·l nn tz

A Ñ ye a quincena letra de l'alfabeto aragonés y a docena consonant. Tamién se fa servir en os alfabetos astur-leyonés, basco, bretón, chamorro, espanyol, extremenyo, filipino, gallego, guaraní, mapudungún, quichua, tartaro de Crimea, tetun y wólof.

En aragonés

editar

As normas oficials de l'Academia Aragonesa d'a Luenga consideran normativa a escritura con <ñ> en idioma aragonés:[1] siñal ([si’ɲal]), cabañera ([kaβa’ɲeɾa]), ñapir ([ɲa’piɾ]), boñ ([boɲ]); encara que a grafía referencial pa representar iste fonema nasal palatal sonoro ye o digrafo <ny>.

Atras grafías

editar

A grafía de Uesca de 1987 fa servir exclusivament o grafema <ñ> pa representar o soniu /ɲ/, mientres que en as grafías d'o EFA y d'a SLA se representa, como en aragonés medieval, con o digrafo ny.

Referencias

editar