Abrir menú principal
Una ilesia en Malaisia.

A Verdadera Ilesia de Chesús ye una ilesia independient que fue establita en Pekín (China) en 1917. O predicador Yung-Ji Lin ye o president esleito de l'asambleya internacional d'ista ilesia. Bi ha alto u baixo 1,5 millons de miembros en seis continents. A ilesia fa parte d'a branca pentecostal d'o cristianismo que amaneixió a prencipios d'o sieglo XX. A ilesia tamién s'achunta con atras en a teolochía d'os Pentecostals Unicitarios (“Nomás Chesús”).

Contenius

As diez doctrinas prencipalsEditar

As diez doctrinas d'a Verdadera Ilesia de Chesús:

1. O Esprito SantoEditar

A recullita d'o Esprito Santo, manifestata en a charra en luengas, ye a guarancia d'o nuestro herencio en o reino d'o cielo.

2. O baptismoEditar

O baptismo en augua ye o sacramento ta la remisión d'os pecatos ta la recheneración. O baptismo debe realizar-se en augua corrient natural, como un río, o mar, u o manancial.

3. O lavato de pietzEditar

O sacramento d'o lavato de pietz premite a la presona tener una parti con o Sinyor Chesús. Tamién sirve ta remerar que se debe tener amor, santidat, humildat, perdón y servicio.

4. A santa comuniónEditar

A santa comunión ye o sacramento ta remerar a muerte d'o Sinyor Chesús. Nos premite participar d'a carne y d'a sangre d'o nuestro sinyor y estar en comunión con ell ta poder tener vida perén y revilcar en o zaguer día.

5. O sabadoEditar

O día de retantida, o seteno día d'a semana (seguntes ista ilesia, o sabado), ye un día santo, bendecito y santificato por Dios. Debe estar alufrato baixo a gracia d'o Sinyor ta la remeranza d'a creyación y salvación de Dios y con l'asperanza de discanso perén en a vida esvenidera.

6. ChesúsEditar

Chesucristo, o verbo feito carne, morió en a cruz para redimir a los pecadors, resucitó a lo tercer día y puyó a lo cielo. Ell ye o solo salvador d'a humanidat, o creyador d'os cielos y d'a Tierra, y o solo Dios verdadero.

7. A BibliaEditar

A Santa Biblia, formata por l'Antigo y o Nuevo Testamento, ye inspirata por Dios, constituye a sola verdat escrita, y o estandar ta la vida cristiana.

8. A SalvaciónEditar

A salvación ye data por gracia de Dios a traviés d'a fe. Os creyents deben confiar en o Esprito Santo, ta plegar a la santidat, ta honrar a Dios, y t'aimar a la humanidat.

9. A IlesiaEditar

A Ilesia, establita por o nuestro Sinyor Chesucristo, a traviés d'o Esprito Santo mientres a epoca d'a 'Zaguera plevia', ye a ilesia verdadera restaurata d'o tiempo apostolico.

10. A Segunda VenitaEditar

A Segunda Venita d'o Sinyor escayecerá en o zaguer día, quan baixe d'o cielo ta chuzgar a lo mundo. Os chustos recibirán vida eterna, pero os impíos recibirán condenación eterna.

Atras creyenciasEditar

  • Ista ilesia no celebra la Navidat, en considerar-la una festividat pagana (solsticio d'hibierno).[1] Dicen que por desconoixer-se o día exacto d'a naixencia de Cristo, no s'ha de conmemorar ista fita e que Chesús nunca no demandó a os suyos disciplos de celebrar o suyo cabo d'anyo.
  • No celebran o Viernes Santo ni a Pasqua de Resurrección, ya que dicen que se tracta de calendatas asociatas a la pagana «fiesta d'o paso» (equinoccio de primavera).

PresenciaEditar

A Verdadera Ilesia de Chesús se troba en totz os cinco continents.

A Verdadera Ilesia de Chesús en AsiaEditar

A Verdadera Ilesia de Chesús en AmericaEditar

A Verdadera Ilesia de Chesús en OceaníaEditar

A Verdadera Ilesia de Chesús en EuropaEditar

A Verdadera Ilesia de Chesús en AfricaEditar

ReferenciasEditar

Vinclos externosEditar