O sabado, sabato u sapte ye o seiseno día d'a semana (en bells países o sieteno).

O dios Yahvé descansando sobre a Tierra, en A Biblia en imáchens (1851-1860), de Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872).

EtimolochíaEditar

O termin aragonés «sabado» proviene d'o griego sábbaton, y iste a la vegata d'o hebreu: shabbâth: "reposo", "día de reposo", que deriva d'o verbo shâbath: "aturar", "escansar-se".