Wikipedia:Cambeyo grafia/R

Grafía 1987 Grafía 2010 Feito Comentarios
RSS_de_Kasajstán RSS_de_Kasahstán No
Ra_Baile Ra Vaile No
Ra_Balle Ra Valle No
Ra_Fueba Ra Fueva No
Rabanera_(A_Rioxa) Rabanera_(A_Riocha) No
Rabastens_(desambigazión) Rabastens_(desambigación) No
Radiazión_eletromagnetica Radiación electromagnética No
Radiazión_eletromannetica Radiación eletromagnetica No (por tener ista forma como endrecera)
Radiazión_ultrabrioleta Radiazión_ultravrioleta No en a zaguera versión sí se permite vriolín, vrioleta...
Radio_(meyo_de_comunicazión) Radio (meyo de comunicación) No
Radioautibidat Radioactividat No
Radiz_(desambigazión) Radiz_(desambigación) No
Radizes Radices No
Raino_de_Nabarra Raino de Navarra No (por tener ista reendrecera en a nueva grafía)
Ramiro_(Balladolit) Ramiro (Valladolit) No
Rapazes Rapaces No
Rapiñadora Rapinyadora No
Razismo Racismo No
Rañín Ranyín No
Reazión_azeto-base Reacción aceto-base No
Rebiella Reviella No
Rebollar_(desambigazión) Rebollar_(desambigación) No
Reboluzión_Cultural Revolución Cultural No
Reboluzión_Franzesa Revolución Francesa No
Reboluzión_Industrial Revolución Industrial No
Reboluzión_Rusa Revolución Rusa No
Reboluzión_franzesa Revolución francesa No
Reboluzión_industrial Revolución industrial No
Reboluzión_rusa Revolución rusa No
Reboluzión_rusa_(desambigazión) Revolución rusa (desambigación) No
Reboluzión_rusa_de_1917 Revolución rusa de 1917 No
Rechions_de_Franzia Rechions de Francia No
Rechions_franzesas Rechions francesas No
Rechión_de_Franzia Rechión de Francia No
Rechión_de_Murzia Rechión de Murcia No
Rechión_de_Sezilia Rechión de Secilia No
Rechión_franzesa Rechión francesa No
Redolada_de_Puen_de_la_Reina Redolada de Puent de la Reina No
Redolada_de_Roncal_e_Salazar Redolada de Roncal y Salazar No por tener-lo tamién con y
Redolada_de_Roncal_e_Sarasaz Redolada de Roncal y Sarasaz No
Redoladas_d'a_Comunidat_Balenziana Redoladas d'a Comunidat Valenciana No
Redoladas_d'a_Rechión_de_Murzia Redoladas_d'a_Rechión_de_Murcia No
Redoladas_d'a_probinzia_de_Soria Redoladas_d'a_provincia_de_Soria No
Redoladas_d'o_País_Balenzián Redoladas_d'a_provincia_de_Soria No
Redoladas_d'o_País_Basco Redoladas_d'o_País_Vasco No treslado ta que queden as dos... tema iste envolicau
Redoladas_de_Bretaña Redoladas_de_Bretanya No
Redoladas_de_Cataluña Redoladas de Catalunya No
Redoladas_de_Cataluña_d'o_Norte Redoladas_de_Catalunya d'o Norte No
Redoladas_de_Galizia Redoladas_de_Galicia No
Redoladas_de_Murzia Redoladas de Murcia No
Redoladas_de_Nabarra Redoladas de Navarra No
Regallo_(desambigazión) Regallo_(desambigación) No
Rei_de_Nabarra Rei de Navarra No
Reino_d'España Renio d'Espanya No
Reino_de_Nabarra Reino de Navarra No
Reino_de_Piemont-Zerdeña Reino de Piemont-Cerdenya No
Reino_de_Sebilla Reino de Sevilla No
Reino_de_Sezilia Reino de Secilia No
Reino_de_Suezia Reino de Suecia No
Reino_de_Zerdeña Reino de Cerdenya No
Relatibidat_cheneral Relatividat cheneral No
Relatibidat_espezial Relatividat especial No
Remón_Belenguer_IV_de_Barzelona Remón_Belenguer_IV_de_Barcelona No
Remón_Berenguer_III_de_Barzelona Remón_Berenguer_III_de_Barcelona No
Remón_Berenguer_IV_de_Barzelona Remón_Berenguer_IV_de_Barcelona No
Remón_I_de_Fozes Remón_I_de_Foces No
Reproduzión Reproducción No
Republica_Democratica_d'Alemaña Republica_Democratica_d'Alemanya No
Republica_Federal_d'Alemaña Republica Federal d'Alemanya No
Republica_Franzesa Republica Francesa No
Republica_Sozialista_Sobietica_d'Armenia Republica_Socialista_Sovietica_d'Armenia No
Republica_Sozialista_Sobietica_de_Belarrusia Republica_Socialista_Sovietica_de_Belarrusia No
Republica_Sozialista_Sobietica_de_Cazaquistán Republica_Socialista_Sovietica_de_Cazaquistán No ??? dudoso, Cazaquistán / Kazakistán / Kasajstan/ Casajstán
Republica_Sozialista_Sobietica_de_Kasajstán Republica_Socialista_Sovietica_de_Kasajstán No ??? dudoso, Cazaquistán / Kazakistán / Kasajstan/ Casajstán
Republica_Sozialista_Sobietica_de_Kazakistán Republica_Socialista_Sovietica_de_Kazakistán No
Republica_Sozialista_de_Bietnam Republica_Socialista_de_Vietnam No
Republica_Zentroafricana Republica Centroafricana No
Republica_d'as_Dos_Nazions Republica d'as Dos Nacions No
Republica_de_Benezia Republica de Venezia No
Republica_de_Chenoba Republica de Chenova No
Republica_de_Mazedonia Republica de Macedonia No
Republica_de_Moldabia Republica de Moldavia No
Republicas_Sobieticas Republicas Sovieticas No
Resistenzia_Gallega Resistencia Gallega No
Respirazión Respiración No
Restaurazión_Meichi Restauración Meichi No
Retors_d'a_Unibersidat_de_Zaragoza Rectors d'a Universidat de Zaragoza No Rector (cultismo) u retor (patrimonial)??
Reyal_Academia_d'a_Luenga_Basca Reyal Academia d'a Luenga Vasca No vasco/basco?
Reyal_Academia_de_Cultura_Balenziana Reyal_Academia_de_Cultura_Valenciana No
Reyal_Monesterio_de_Sant_Beturián Reyal Monesterio de Sant Veturián No
Reyal_Señoría_de_Molina Reyal_Senyoría_de_Molina No
Reyalidat Realidat No distinción entre real (de realis < res) y reyal (de regalis, d'o rei)
Rezinto_fortificato_de_Calatayú Recinto fortificato de Calatayú No Calatayú / Calatayub
Ribafrecha_(A_Rioxa) Ribafrecha (A Riocha) No
Ribagorza_(desambigazión) Ribagorza_(desambigación) No
Ribarroya_(Balenzia) Ribarroya_(Valencia) No
Ribas Rivas No
Ribera_Baja_(Balenzia) Ribera Baja (Valencia) No
Ribera_Baxa Ribera Baixa No
Ribera_Baxa_de_l'Ebro Ribera Baixa de l'Ebro No
Ribera_Nabarra Ribera Navarra No
Riello_(desambigazión) Riello (desambigación) No
Rincón_de_Soto_(A_Rioxa) Rincón_de_Soto_(A_Riocha) No
Rio_Cinqueta Río Cinqueta No
Rio_Deba Río Deva No
Riocha_Alabesa Riocha Alavesa No
Riocha_Baxa Riocha_Baixa No
Rioxano Riochano No
Rioxano_precastellano Riochano precastellano No
Rioxano_precastellán Riochano precastellán No
Rito_ispano-bisigotico Rito hispano-visigotico No
Riñón Rinyón No
Ro_Casal_d'A_Espuña Ro Casal d'A Espunya No
Ro_Casal_d'a_Espuña Ro Casal d'a Espunya No
Robres_(desambigazión) Robres_(desambigación) No
Robres_del_Castillo_(A_Rioxa) Robres del Castillo (A Riocha) No
Rodezno_(A_Rioxa) Rodezno (A Riocha) No
Roldán_(desambigazión) Roldán (desambigación) No
Romana_(Zerdeña) Romana (Cerdenya) No
Romanze_ligur Romance ligur No
Romanze_nabarro Romance navarro No
Romanze_nabarroaragonés Romance navarroaragonés No
Romaña_(desambigazión) Romanya (desambigación) No
Románico_catalán Romanico catalán No
Ronzesbals Roncesvals No
Ronzesbals_(desambigazión) Roncesvals (desambigación) No
Rosazias Rosacias No
Rubielos_de_la_Zerida Rubielos de la Cerida No
Rubigüelos Rubiuelos No
Rubigüelos_(Xiloca) Rubiuelos (Xiloca) No
Rubigüelos_de_Mora Rubiuelos de Mora No ???
Rubigüelos_de_la_Zerida Rubiuelos de la Cerida No ??? sin "h" ni "b" por no estar etimolochicas
Rueda_(Balladolit) Rueda_(Valladolit) No
Rueda_(desambigazión) Rueda (desambigación) No
Ruello_(desambigazión) Ruello (desambigación) No
Rumans_(desambigazión) Rumans_(desambigación) No
Ruta_d'o_Tambor_y_d'o_Bombo Rota_d'o_Tambor_y_d'o_Bombo No
Rutén_(desambigazión) Rutén_(desambigación) No
Rábano_(Balladolit) Rábano_(Valladolit) No
Río_Aguasbibas Río_Aguasvivas No
Río_Bellós Río_Vellós No
Río_Bero Río_Vero No
Río_Bolga Río_Volga No
Río_Cabrigüel Río_Cabriuel No Cabriuel/cabrigüel
Río_Deba Río_Deva No
Río_Deba_(Comunidat_de_Tergüel) Río_Deva_(Comunidat_de_Teruel) No Teruel/Tergüel?
Río_Deba_(Tergüel) Río Deva (Teruel) No Teruel/Tergüel?
Río_Deba_(lugar_de_Tergüel) Río_Deva_(lugar_de_Teruel) No Teruel/Tergüel?
Río_Deba_(monezipio_de_Tergüel) Río_Deva_(monezipio_de_Teruel) No Teruel/Tergüel?
Río_Exalón Río_Eixalón No
Río_Guadalabiar Río_Guadalaviar No
Río_Matarraña Río_Matarranya No
Río_Tastabins Río_Tastavins No
Río_Tulibana Río_Tulivana No
Río_Uerba Río_Uerva No
Río_Zinca Río_Cinca No
Río_Zinqueta Río_Cinqueta No
Río_de_Cantabiella Río_de_Cantaviella No
Río_de_la_Fuen_del_Berro Río_de_la_Fuent_del_Berro No
Río_de_la_Uerba Río_de_la_Uerva No
Río_del_Bal Río del Val No

}