O pene ye un organo externo de l'aparato reproductor masculín, propio de totz os mamifers y belatros animals, tanto vertebratos como invertebratos.

Anatomía d'o pene

Denominacions popularsEditar

I hai una gran variedat de parolas emplegadas popularment pa referir-se a lo pene en aragonés. Estes son qualques eixemplos:

  • pa lo pene adulto: gaita, chuflaina, guía, mingorra, picha, pichador, pichorra, pichorro, pixador, pixón, pixorra, mingola, tranca, faba, minga, pistoled, rabaned, picholota, chiflo.
  • pa lo pene d'o nino: cuqueta, minina, pechín, coseta, mingoleta.

Consideracions cheneralsEditar

En os mamifers ye situato internament debant d'a simfisi d'o pubis, a o qualo ye adherito, y externament en a parti mas posterior (mas inferior, en o caso d'os animals con marcha bipeda, como l'hombre) d'a cara ventral de l'abdomen. En l'hombre y belatros mamifers, se troba chusto por dencima d'o escroto, de manera que por a parti superior superior sale de l'abdomen mientres que por a inferior lo fa d'o escroto.

En os mamifers ye erectil y conduce a uretra dica o exterior, ta asinas permitir a expulsión tanto d'a orina -en a micción-, como d'o esperma, en a echaculación. A mas a mas, en estato d'erección, fa posible o coito.

Ye o equivalent embrionario d'o clitoris femenín, ya que os dos provienen d'a mesma estructura embrionaria que se diferencia en un organo u en l'atro en función d'a carga hormonal que marca a presencia d'os cromosomas sexuals d'o masclo u d'a fembra.


Partis d'o cuerpo humán
Tozuelo Boca (Labio · Luenga · Dient · Caixal) · Caixo · Cara · Cranio · Frent · Mentón · Naso · Orella · Pulso · Uello (Cella · Parpiello · Pestanya) · Variella
Cuello Foyeta · Garganchón
Tronco Abdomen · Anca · Ano · Cul · Esquena · Huembro · Melico · Peito · Renera · Tórax

Aparato reproductor masculín (Escroto · Pene · Testiclo) · Aparato reproductor femenín (Clitoris · Vachina · Vulva)

Estremidatz Brazo:  Abantbrazo · Caniella · Codo · Dido (Anular · Cordial · Currín · Endice · Ungla · Pulgar) · Ixalla · Man · Maniquiello
Garra:  Cuixa · Chenullo · Calcanyar · Clavillar · Piet · Seco
Piel Barba · Mostaixa · Cameretas · Pelo · Zoqueta