Iste articlo ye sobre o tórax d'os mamifers. Ta o tórax d'os artropodos se veiga tórax (artropodos)

O tórax, arca d'o cuerpo u arco d'o peito ye a parti d'o cuerpo humán que ye entre a base d'o cuello y o diafragma. Contiene a os polmons, o corazón y o mediastino.

Tórax humán

Tien a forma de cono truncato y a suya paret ye formata por as costiellas y os musclos intercostals por os costatos, que s'unen por debant a o externon y por dezaga a la columna vertebral dorsal.


Partis d'o cuerpo humán
Tozuelo Boca (Labio · Luenga · Dient · Caixal) · Caixo · Cara · Cranio · Frent · Mentón · Naso · Orella · Pulso · Uello (Cella · Parpiello · Pestanya) · Variella
Cuello Foyeta · Garganchón
Tronco Abdomen · Anca · Ano · Cul · Esquena · Huembro · Melico · Peito · Renera · Tórax

Aparato reproductor masculín (Escroto · Pene · Testiclo) · Aparato reproductor femenín (Clitoris · Vachina · Vulva)

Estremidatz Brazo:  Abantbrazo · Caniella · Codo · Dido (Anular · Cordial · Currín · Endice · Ungla · Pulgar) · Ixalla · Man · Maniquiello
Garra:  Cuixa · Chenullo · Calcanyar · Clavillar · Piet · Seco
Piel Barba · Mostaixa · Cameretas · Pelo · Zoqueta