Anals d'a Corona d'Aragón

Anals d'a Corona d'Aragón
Portada de los Anales de la Corona de Aragón.jpg
Portada d'una edición de 1610 d'os Anals de la Corona d'Aragón
Información cheneral
Autor Cheronimo Zurita
Chenero literario Historia
Versión orichinal en castellán
Títol orichinal Anales de la Corona d'Aragón
Ciudat Zaragoza
País Siñal d'Aragón.svg Corona d'Aragón
Calendata de
publicación
1562 - 22 d'abril de 1580

Os Anals d'a Corona d'Aragón (en castellán Anales de la Corona d'Aragón) ye o títol d'una obra d'o historiador aragonés Cheronimo Zurita, sobre a Historia d'Aragón y a Historia d'a Corona d'Aragón, publicata en 20 libros dende 1562 dica o 22 d'abril de 1580. Ye un treballo historico serioso y rigoroso, que li levó 30 anyadas d'a suya vida, y que abracan dende as primeras anyadas d'o condau d'Aragón en os Pireneus dica o reinato d'o rei Ferrando II d'Aragón.

Cheronimo Zurita fació una obra basata en as suyas consultas en documentos que se trobaban en os Archivos y no, como dica ixa inte se feba a sobén, en a mera recopilación de leyendas y falordias chunto con descripcions de tipo semi-mitolochico. Ye un historiador que contina asinas a linia d'a tradición historiografica que principió Tacito en o sieglo II t'a "Historia de l'Imperio Román". Ta la suya recopilación d'informacions podió aprofeitar o feito d'estar secretario d'o rei, fendo asinas quantos viaches a o reino de Francia, a o reino de Secilia, a o reino de Cerdenya u a o reino de Nápols y consultando asinas en ixos lugars documentación orichinal d'intrés ta os feitos escaicitos que relataba, adibindo ixa información a la d'as suyas consultas en archivos d'a propia Corona d'Aragón, en Zaragoza, Barcelona y quantos atros lugars. Quantas vegatas, a mas, fa la transcipción completa d'ixos documentos, permitindo asinas a suya sobrevivencia dica hue y esdevenindo asinas una fuente historiografica de primer orden.

Como ye platero, a obra de Zurita se centra en a Historia d'Aragón, d'o suyo reino y d'a Corona d'Aragón, encara que prou que sí que ye tamién d'intrés t'a qüestions sobre o reino de Navarra, o reino de Castiella, o reino de Portugal, os territorios d'os ducatos y condaus d'Occitania u os territorios de l'actual Italia que feban parte en ixe inte d'a Corona d'Aragón. Os suyos creticos con posturas historiograficas centratas en a visión castellana u mesmo castellanizadora y centralista, como l'historiador castellán d'ixas envueltas Alonso de Santa Cruz, li retrayen que se centre en temas aragoneses y a suya exposición d'os feitos que, seguntes dicen, ye prou favorable a los intreses d'Aragón.

Vinclos externosEditar