Quinyón de Sallent

O quinyón de Sallent yera un d'os tres quinyons en que se dividiba a val de Tena dica l'anyo 1836.

Feban parti d'o quinyón as localidatz de Sallent y Lanuza.