Quinyón de Pandicosa

O quinyón de Pandicosa yera un d'os tres quinyons en que se dividiba a val de Tena dica l'anyo 1836.

Feban parti d'o quinyón as actuals localidatz de Pandicosa, O Pueyo, Oz y o ya desapareixito en o sieglo XVI Exena.

A capital administrativa d'a val se trobaba en O Pueyo, ya que en iste lugar se reuniba a Chunta Cheneral d'a Val, con seu en as "Casas d'a Val".

Hue o Quinyón de Pandicosa pervive en forma de mancomunidat forestal entre os municipios de Pandicosa (que integra os lugars de Pandicosa y O Pueyo) y Oz.