Infructescencia

Una infructescencia (pronunciau /infɾute'θenθja/, como "infrutezenzia") ye una estructura de qualques plantas en a que bells fruitos se troban chuntos y unius, de forma que o conchunto pareix un solo fruito, anque sin estar-ne. A sobén, cal recurrir a examinar a suya estructura interna ta distinguir-las de fruitos simples. Muitos autors fan servir o termino de forma extensiva ta referir-se a qualsiquier agrupación de fruitos que dimane d'una inflorescencia.

As figas son un eixemplo d'infructescencias, concretament un sicono.

As infructescencias propriament ditas se producen por a fecundación d'inflorescencias que no pierden a estructura complexa en madurar, a on que ya en o estadio de flor os organos reproductors yeran agrupaus, u de bellas flors apocarpianas con ovarios inferos, a on que o receptaclo remata formando a cubierta exterior. Son eixemplos muit comuns d'o primer caso as figas, anque constituyen un tipo concreto d'infructescencias que, en botanica, recibe o termin más especifico de siconos, y d'o segundo caso os gabardons d'as roseras.

Se as entivoca con freqüencia con os fruitos compuestos, que son o producto de fecundar-se bellas flors apocarpianas, como as moras y os chordons, que en verdat son polidrupas, u as fragas, que en realidat son poliaquenios.

Se veiga tamiénEditar