Golpe d'estato

Un golpe d'estato (traducción directa en todas as luengas d'o francés Coup d'État) ye a presa d'o poder por un grupo de poder, por dencima d'a lechimitidat institucional en ixe estato, ye decir, as normas legals ta a succesión politica en o Gubierno d'o país.

Crema de libros en Chile por os soldatos de l'Exercito chileno l'11 de setiembre de 1973 dimpués d'o golpe d'estato melitar d'Augusto Pinochet.
Tanques de l'Exercito polaco en o golpe d'estato de 1926 de Józef Piłsudski en Polonia.

No ye un motín, ni una revuelta ni una revelión ni una revolución ni una guerra civil, encara que tien elementos d'istos atros conceptos.

Si l'orichen d'o golpe ye en o propio grupo que controla o poder en o país, se diz que ye un golpe de palacio, en referencia a la manera que d'antis mas en bellas monarquías absolutas cambeyaba o Gubierno d'o reino, por impulso d'o propio rei.

Asobén, os autors d'o golpe gosan tener armas ta imponer-se, ye decir, son os melitars u miembros d'as Fuerzas Armatas; se charra asinas d'un golpe d'estato melitar.