Frente de Libertação do Arquipélago da Madeira

O Frente de Libertação do Arquipélago da Madeira mas conoixito como FLAMA (en aragonés Frent de Liberación de l'Archipielago de Madeira) estió un movimiento independentista de Madeira que quereba a independencia de l'archipielago de Portugal, paralelo a o Frente de Libertação dos Açores. O FLAMA fació quantas accions armatas entre os anyos 1974 y 1975, mientres a Revolución d'os Clavels, reivindicando a independencia de l'archipielago. Pareixe que o movimiento yera financiato por madeirenses emigratos a os Estaus Unius y por politicos locals temerosos d'a instauración d'un gubierno d'extrema ezquierda en Lisbona.

Bandera d'o FLAMA

Posteriorment con a instauración d'o rechimen autonomico de Madeira y a estabilización politica en Portugal, o sentimiento independentista s'amortó. Se diz que un d'os suyos prencipals activistas estió Alberto João Jardim, actualment chefe d'o gubierno autonomico local, president local d'o Partito Socialdemocrata Portugués y vicepresident d'o Partito Popular Europeu.