Arrianismo visigodo

L' arrianismo visigodo estió una pervivencia tardana entre os visigodos de l'arrianismo que quasi heba desapareixito de l'Imperio Román. Os visigodos tenioron o cristianismo arrián como relichión oficial dende a lur conversión enta l'anyo 370 dica l'anyo 587, quan por o Tercer Concilio de Toledo o rei Recaredo se convirtió a lo catolicismo.

Os visigodos de l'aria danubiana se convirtioron a l'arrianismo enta l'anyo 370, y permaneixioron arrians quan creyoron o Reino Visigodo de Tolosa y quan emigroron a Hispania pa formar o Reino Visigodo de Toledo. A mesura que iban ocupando a Peninsula Iberica sustituiban a los bispes catolicos por bispes arrians. O rei Amalarico, casato con Clotilde, filla de Clodoveu I prebó de fer-la convertir-se a l'arrianismo, pero murió en combate con o chirmán de Clotilde en Narbona.

Bi habió persecucions contra os catolicos con os reis Teudis, Teudiselo y Achila, y a mayor tensión entre catolicos y arrians se produció en o reinato de Leovichildo, en o que bi habió una revuelta catolica dirichita por o suyo fillo Hermenechildo. Hermenechildo yera casato con una franca catolica y s'alinió con os hispanorromans catolicos, resistindo en a Baetica dica que fue executato.

O rei Recaredo, aconsellato por Sant Leandro, veyió convenient a conversión d'os visigodos a lo catolicismo y unir a visigodos arrians y hispanorromans catolicos. Convocó o III Concilio de Toledo en l'anyo 587, abchuró de l'arrianismo y establió o catolicismo como relichión oficial. Manimenos quedoron visigodos que se resistiban a convertir-sen a lo catolicismo.

En a "Cronica de Sant Chuan d'a Penya" mencionan l'arrianismo d'os godos:

En tiempo de aquestos recibieron la fe christiana los godos. Pero depues por engaño et por fuerza del emperador Valient, qui era de la secta arriana, tornaron ereges en la error arriana;