Trallo

tipo de palo
Iste articlo tracta sobre o trallo, que ye qualsiquier palo largo. Ta atros usos de «trallo» se veiga Trallo (desambigación).

Un trallo ye qualsiquier tipo de palo mas u menos recto en o qual a lonchitut sia muito mas gran que o diametro. A palabra designa un palo especialment largo y mas u menos recto.

Trallos que delimitan un camín ta quan a nieu o tapa.

Se tracta d'un termino chenerico, que s'aplica con freqüencia a palos de madera u de fusta poco treballada, siempre con a condición de que tiengan una lonchitut considerable.

En o vocabulario profesional d'os navaters, o vocable «trallo» s'emplega ta denominar os troncos que, una vegada ligaus, forman os trampos d'a navata. Se les da ixe nombre porque os compradors de madera gosan preferir os troncos rectos y finos d'os árbols chovens, de manera que predominan en a navata.

Una forma femenina d'a palabra, tralla, ye o nombre que recibe tradicionalment o palo con o qual s'arrea a os animals de carga u de tiro.

Se veiga tamiénEditar