Puntos cardinals

O sudeste ye a zona intermeya entre os puntos cardinals Sud y Este (ubicada a 45 grados exactos de cadagún d'ells). L'adchectivo correspondient ye sudoriental.

Si parlamos de l'azimut u d'un rumbo en navegación, o sudeste son exactament 135 graus. O Sol se troba en o sudeste arredol d'as 9:00 horas solars (pendendo d'o puesto y a estación). En Aragón o viento que bufa d'o sudeste se conoixe como saloc.

Se veiga tamiénEditar