Sīn

(Reendrezau dende Sin (letra arabe))
A forma aislada d'a letra sīn

A sīn (en arabe [a'sːiːn]) ye a dotzena letra de l'alfabeto arabe (quinzena u vintiunena en l'orden abchadín). Ye una letra solar.

A suya prenunciación corresponde a lo fonema fricativo alviolar xordo d'a s de muitas luengas, pero a diferiencia d'a s ibero-romanz yera l'alofono dental (como en "pastura", "este") y no l'alofono apical més cheneral en aragonés ("casa").

TrasliteracionsEditar

Se traslitera como s quan se treballa con textos escritos en idioma arabe. Por eixemplo حسن se traslitera "Hasán", y يوسف se traslitera "Yusuf".

Bell autor como Menéndez Pidal la ha trasliterada como una ç en treballos sobre literatura alchamiada (en idioma romanz) a on a letra sīn representa o fonema africau alviolar xordo medieval (que os cristians escribiban c, ç), en cuenta de l'alofono dental d'o fonema fricativo xordo present en arabe. D'esta traza يوسف se traslitera "Yuçuf".

AdaptacionsEditar

Os arabismos con sīn pasoron a l'aragonés primero con o fonema africau alviolar xordo que sieglos dimpués esdevinió o fonema interdental. Ye o caso d'o hispanoarabe ساقَة saca que orichinó palabras como "dezaga" u "zaguero". O toponimo Benifazán s'explica a partir de l'arabe beni حسن (beni Hasán) con este tipo d'adaptación fonetica en romance.

Os textos alchamiaus tienen una grafía seseyant pa representar as predorso-dentals, ye dicir as africadas alviolars, s'escriben con Sīn y Zai, pero ixo no quiere dicir que os moriscos d'a val meya d'Ebro seseyasen, més probablement s'ha interpretar que igual como un parlant d'una luenga ibero-romanz en o periodo andalusí sentiba as s sonora y xorda arabes y las adaptaba como una c, ç u z, a lo contrario se desveniba con un morisco que heba d'interpretar a prenunciación romanz pa adaptar-la a la prenunciación de l'alfabeto arabe con o fonema més pareixiu a la suya orella.

En a versión primerenca d'o Poema de Yuçuf u versión A, as palabras que teneban ixe fonema africau alviolar xordo s'escribiban con letra sīn, y as palabras que teneban o fonema fricativo alviolar xordo s'escribiban con xin, porque en arabe a s que se representa con Sīn no ye dental y no apical como a s romanz. Menéndez Pidal traslitera Poema de Yuçuf y no Poema de Yusuf (como gosan trasliterar dende l'arabe), porque denomina çin a la letra sīn y porque esta letra representa en os textos alchamiaus aragoneses o fonema africau alveolar que os cristians escribiban c, ç.

BibliografíaEditar