Medios de producción

Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla.

Os medios de producción (en alemán: Produktionsmittel) son, seguntes a teoría marxista, a conchunción d'os medios de treballo y os subchectos d'o treballo. Concretament ixo incluye maquinas, ferramientas, a tierra, as materias primas, as unidaz de producción de biens (fabricas) y en cheneral tot ixo que medía entre o treballo humán en l'acto de transformación d'a naturaleza y a naturaleza mesma.

Desembolique conceptual

editar

O termin ye construito por Karl Marx qui explicitament lo diferencia d'o capital. Seguntes Marx, os medios de producción son os trastes y materials d'o treballo independientment d'o modo de producción y d'apropiación d'a ganancia. Nomás se converten en capital dentro de relacions de producción particulars: cuan os mesmos participan en o proceso d'explotación ta lograr plusvalor (ye decir, cuan sirven, a la vegata, como medios d'explotación y de sochuzgamiento d'o treballador). Dentro d'os medios de producción existe a siguient esferenciación:

Medios de producción dreitos: Intervienen dreitament en o proceso productivo, estando a producción o resultato obtenito d'o conchunto formato por:

  • Os operarios.
  • O material.
  • A maquinaria.

Medios auxiliars de producción: No intervienen dreitament en o proceso productivo, encara que sin éls o proceso no se puet fer. Os mas importants son os siguients:

  • Servicios chenerals
  • Puestos de treballo
  • Almacens de materias primas

A propiedat d'os medios de producción, seguntes a teoría marxista, determina a posición dominant d'a burguesía en o modo de producción capitalista. A dictadura d'o proletariato puet definir-se por a expropiación d'istos medios de producción, que serían obchecto d'una apropiación por o proletariato que d'ista traza adubiría a suya emancipación. Seguntes distintas modalidaz d'o socialismo, en a etapa socialista os medios de producción serán chestionatos por o Estato (por eixemplo, en l'antiga Unión Sovietica) u por medio de l'autochestión d'os mesmos treballadors (por eixemplo, en l'antiga Yugoslavia). Baixo o capitalismo, os medios de producción son propiedat privata d'o capitalista, ye decir, un medio ta explotar o treballo asalariato. Os treballadors no poseyen istos medios y asinas restan obligatos a vender a suya fuerza de treballo y a creyar asinas una plusvalía, a cual ye apropiata por o capitalista.