Lois Pereiro

Luis Ángel Sánchez Pereiro
Lois Pereiro con 20 anyos.
Lois Pereiro con 20 anyos.
Información personal
Calendata de naixencia 16 de febrero de 1958
Puesto de naixencia Flag of Galicia.svg Monforte de Lemos (Lugo)
Calendata de muerte 24 de mayo de 1996
Puesto de muerte Flag of Galicia.svg A Coruña (A Coruña)
Ocupación poeta
Pachina web loispereiro.blogaliza.org

Luis Ángel Sánchez Pereiro, mas conoixiu como Lois Pereiro, naixiu de Monforte de Lemos o 16 de febrero de 1958 y muerto en A Coruña o 24 de mayo de 1996,[1] estió un escritor y poeta galego. En l'anyo 2011 se l'adedicó o Día das Letras Galegas.[2][3]

TrachectoriaEditar

Naixiu de Monforte de Lemos, de familia procedent d'o Incio. Estudeó en o colechio d'os Escolapios, y prencipió a escribir con 15 anyos. Dimpués de rematar o COU marchó ta Madrid, a on prencipió Sciencias Politicas y Sociolochía. Dimpués d'una estada en Monforte traballando en a interpresa familiar, adedicada a o vidre, tornó ta Madrid ta estudear luenga anglesa, francesa y alemana. Astí establió a revista Loia chunto a Antón Patiño, Manuel Rivas y o suyo chirmán Xosé Manuel Pereiro.

En 1981 marcha a vivir ta Coruña, a on s'une a la revista La Naval. En iste periodo dentró en contacto con un grupo de poetas entre os que feguraban Xavier Seoane, Francisco Salinas Portugal u Xulio Valcárcel, fendo parti de quantas antolochías como De amor e desamor (1984) y De amor e desamor II (1985), y colaborando en revistas como La Naval, Trilateral, Anima+l y Luzes de Galiza. Ista zaguera publicaría en 1997 os ueito capítols d'a novela curta Náufragos do Paradiso.

En 1983 y 1987 viachó chunto a Fernando Saco por Europa. Treballó como traductor d'alemán, francés y inglés de doblache de cintas y, mas que mas, de televisión tanto convencional (episodios de Dallas y Kung Fu) como porno.[4][5]

Publicó dos poemarios en vida, Poemas 1981/1991 (1992) y Poesía última de amor e enfermidade (1995). En 1996, anyo d'a suya muerte, amaneixe Poemas para unha Loia, que reculle obras d'a epoca madrilenya, publicadas en a revista Loia, y que incluye o ensayo Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia, publicau en o nº 27 de Luzes de Galiza.

Respective a las causas d'a muerte de Pereiro, a tamas d'estar malauto de SIDA, estioron un cumulo de dolencias que rematoron con una insuficiencia hepatica. Oficialment y seguntes una sentencia de l'Audiencia Provincial de Lugo, dimpués d'un pleito ta que o Estau bosase o suyo entierro, o motivo d'a suya muerte estió una intoxicación por aceite de colza desnaturalizau.[6]

ReconoiximientoEditar

En as zagueras anyadas, se veniba reivindicando que s'adedicase o día das Letras Galegas a iste poeta monfortino. En o marco d'ixa campanya se sitúa una reedición d'a suya obra poetica, traducida ta o castellán, catalán y basco, en chunto con os textos orichinals en galego.[7][8]

A la fin, o 26 de chunio de 2010 a Real Academia Galega publicó a suya decisión d'adedicar-le o Día das Letras Galegas de 2011. L'Academia apreció:

"Evidentes pegadas expresionistas, referencias á literatura xermánica e certos trazos de contracultura [...] unha imaxe e unha estética que fixeron del un autor de culto. Cartografou coma ninguén o labirinto do mundo contemporáneo conciliando para tal fin o individualismo escéptico coa tradición demoledora do expresionismo centroeuropeo."

En parolas d'o escritor y miembro d'a Real Academia Galega Manuel Rivas:

"Adicarlle a Lois o Día das Letras 2011 foi unha decisión valente da Academia, porque é un autor de culto, pero en canto se difunda a súa obra será un autor moi popular".[9]

Eixemplo d'a suya liricaEditar

Contino se troba un paragrafo d'uno d'os suyos poemas, epitafio gravau en piedra en a suya fuesa en Santa Cristina do Viso (O Incio):

"Cuspídeme enriba cando pasedes por diante do lugar onde eu repouse, enviándome unha húmida mensaxe de vida e de furia necesaria". (Lois Pereiro)

ObraEditar

  • 1992: Poemas 1981/1991.
  • 1995: Poesía última de amor e enfermidade.
  • 1997: Poemas para unha Loia.
  • 2010: Conversa ultramarina.
  • 2011: Náufragos do Paraíso.
  • 2011: Antoloxía.
  • 2011: Modesta proposición e outros ensaios.
  • 2011: Obra poética completa.
  • 2011: Obra completa (edición bilingüe).

Se veiga tamiénEditar

  Wikiquote tien una replega de frases celebres de u sobre Lois Pereiro.

BibliografíaEditar

Vinclos externosEditar

ReferenciasEditar


Día das Letras Galegas
Rosalía de Castro (1963) • Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1964) • Eduardo Pondal (1965) • Francisco Añón Paz (1966) • Manuel Curros Enríquez (1967) • Florentino López Cuevillas (1968) • Antonio Noriega Varela (1969) • Marcial Valladares Núñez (1970) • Gonzalo López Abente (1971) • Valentín Lamas Carvajal (1972) • Manuel Lago González (1973) • Xoán Vicente Viqueira (1974) • Xoán Manuel Pintos (1975) • Ramón Cabanillas (1976) • Antón Villar Ponte (1977) • Antonio López Ferreiro (1978) • Manuel Antonio (1979) • Afonso X o Sabio (1980) • Vicente Risco (1981) • Luís Amado Carballo (1982) • Manuel Leiras Pulpeiro (1983) • Armando Cotarelo Valledor (1984) • Antón Losada Diéguez (1985) • Aquilino Iglesia Alvariño (1986) • Francisca Herrera Garrido (1987) • Ramón Otero Pedrayo (1988) • Celso Emilio Ferreiro (1989) • Luís Pimentel (1990) • Álvaro Cunqueiro (1991) • Fermín Bouza-Brey (1992) • Eduardo Blanco Amor (1993) • Luís Seoane (1994) • Rafael Dieste (1995) • Xesús Ferro Couselo (1996) • Ánxel Fole (1997) • Martín Codax / Johan de Cangas / Mendinho (1998) • Roberto Blanco Torres (1999) • Manuel Murguía (2000) • Eladio Rodríguez (2001) • Martín Sarmiento (2002) • Antón Avilés de Taramancos (2003) • Xaquín Lorenzo (2004) • Lorenzo Varela (2005) • Manuel Lugrís Freire (2006) • María Mariño (2007) • Xosé María Álvarez Blázquez (2008) • Ramón Piñeiro (2009) • Uxío Novoneyra (2010) • Lois Pereiro (2011) • Valentín Paz-Andrade (2012) • Roberto Vidal Bolaño (2013) • Xosé María Díaz Castro (2014) • Xosé Filgueira Valverde (2015) • Manuel María (2016) • Carlos Casares (2017) • María Victoria Moreno (2018) • Antón Fraguas (2019) • Ricardo Carballo Calero (2020) • Xela Arias (2021) • Florencio Delgado (2022) • Francisco Fernández del Riego (2023)