Feudalismo

Se conoix con o nombre de feudalismo a un periodo d'a Historia d'Europa mientres a Edat Meya, dende o sieglo IX dica o sieglo XV. O periodo prene o suyo nombre d'o feudo (feudum en latín) u territorio concedito por un sinyor feudal a os suyos vasallos, que por contra li tornaban a protección que iste lis prestaba en forma d'aduya economica u militar, a más de reconoixer a suya sobiranía. Istos vasallos s'escalonaban en a suya hierarquía, dica plegar a la base d'ixa piramide social, formata por chents chusmesas a una situación de servitut, que cediban parte d'o producto d'o suyo treballo a o suyo sinyor.

Representación d'o clerigo, o caballero y o campesín en un manuscrito medieval.
Representazión de l'homenache feudal a o rei Alifonso II d'Aragón.

Vinclos externosEditar