Carga nucleyar efectiva

A carga nucleyar efectiva ye a carga electrica experimentada por un electrón en un atomo polielectronico. Se diz efectivo debito a l'efecto d'apantallamiento d'os electrons que fa que os electrons d'as napas más aluenyadas tiengan una carga nucleyar menor d'a que lis correspondería. Se puede calcular como:

an que Z* ye a carga nucleyar efectiva, Z o numero de protons en o nuclio y S o numero d'electrons entre o nuclio y o electrón considerato.

Puzzle stub cropped.png Iste articlo ye un borrador. Enamplando-lo aduyarás a amillorar a Biquipedia.