Os bastes (de regular ditos asinas, en plural) son un aparello de fustas que s'emplegaba ta carriar pesos en o lumo d'os equins domesticos, que s'amontaba en alto d'una estera u manta molsuda ta privar que l'animal tomase garra mal con a contumancia d'os fustes, estando que a ormino la manta u estera tamién recibiba lo nombre de «baste» per emplegar-se de conchunta con l'aparello.

Una burreta con os bastes amontatos.

Os bastes propiament ditos yeran un aparello simple, feito de dos piezas de fusta con forma de forcón en «U», chunyitas con qualques latas lonchitudinals que le daban estructura consistent a lo traste. A forma de l'aparello miraba d'achustar-se alto u baixo a la forma d'o lumo de l'animal.

Se veiga tamiénEditar