Caballería

A caballería ye a unidat melitar que combate amontata a caballo. Iste termin proviene d'o francés cavalerie. No gosaba emplegar-se ta fuerzas melitars que usasen atros animals, como camellos u mulas.

Caballería d'o exercito suizo