Sufixo -enza

O sufixo -enza ye un sufixo patrimonial resultant d'a evolución d'a terminación latina -ENTIA d'acuerdo con a fonetica aragonesa. S'une a radices u bases verbals pa creyar nombres abstractos d'acción.

A suya presencia se puet explicar a partir d'un derivau latín rematau en -ENTIA u a partir d'un verbo romanz anyandindo -enza:

  • Derivación en luenga latina: TENERE > TENENTIA
  • Evolución d'alcuerdo con a fonetica aragonesa: TENENTIA > tenienza.

Bi ha cultismos y semicultismos derivaus d'esta mesma terminación latina que rematan en -encia u una presión culta que ha feito que mos trobemos en os textos medievals con dobletz lexicos d'una mesma parabra latina, la una patromimonial rematada en -enza y l'atra culta rematada en -encia en os textos medievals, (tenienza/tenencia).

Cultismos y Semicultismos remataus en -encia en textos medievals altoaragonesesEditar

Cultismos y Semicultismos remataus en -encia en aragonés actualEditar

  • Conoixencia (parcialment castellanizau a sobén como conocencia).
  • Sciencia (se pronuncia vulgarizau como Cencia)

ReferenciasEditar

BibliografíaEditar