Marca de Baden

Marca de Baden estió un d'os estaus menos importants d'o Sacro Imperio Román-Chermanico, o precursor d'o Electorato de Baden.