Luengache de programación Pascal

Pascal ye un luengache de programación creyato por Niklaus Wirth, profesor d'o Instituto Tecnolochico de Zurich, Suiza. Lo creyó pensando en un luengache didactico ta l'aprendizache de tecnicas de programación. Con o tiempo ha esdevenito antimás en un estandard d'os luengaches de programación más emplegatos.

Li se clamó asinas por o matematico Blaise Pascal.

Caracteristicas prencipalsEditar

  • Pascal emplega o simbolo := ta l'asignación fren a lo simbolo = emplegato por os descendiens de C. Iste zaguer ye más simple, pero tamién leva a cometer muitas errors difícils de depurar.
  • En Pascal o tipo de dato ye fixato en a declaración y no se premite l'asignación a variables d'un tipo incompatible.

Eixemplo de codigo PascalEditar

Clasico eixemplo "Ola Mundo!" en Pascal:

PROGRAM Ola_Mundo(output);
BEGIN
  WriteLn('Ola Mundo!')
END.


Luengaches de programación
Ada | ALGOL | Awk | Basic| BCPL | C | C++ | C# | Cobol | Delphi | Eiffel | Forth | Fortran | Haskell | Java | Lisp | Logo | MAGIC | Miranda | Modula-2 | Oberon | Ocaml | Pascal | PHP | Perl | Prolog | Python | Ruby | Smalltalk | Atros luengaches...