COBOL (acrónimo de COmmon Business-Oriented Language, Luengache Común Orientau a Negocios) ye un luengache de programación que estió creyau en mayo de 1959 con l'obchectivo de creyar un luengache de programación universal que podese estar usau en qualsiquier ordinador.

COBOL programa informatico

Ola mundoEditar

Iste programa en Cobol s'escribe "Ola mundo":

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID.  OLAMUNDO.
       
    PROCEDURE DIVISION.
    
      DISPLAY 'Ola Mundo'

      GOBACK
      .

Se veiga tamiénEditar


Luengaches de programación
Ada | ALGOL | Awk | Basic| BCPL | C | C++ | C# | Cobol | Delphi | Eiffel | Forth | Fortran | Haskell | Java | Lisp | Logo | MAGIC | Miranda | Modula-2 | Oberon | Ocaml | Pascal | PHP | Perl | Prolog | Python | Ruby | Smalltalk | Atros luengaches...