Francisco

Ta atros usos d'o termin se veiga Francisco (desambigación)
Francisco
Bartolomé Esteban Murillo - St Francis of Assisi at Prayer.JPG
Sant Francisco d'Asís, en un quadro de Bartolomé Esteban Murillo.
Orichen Italián
Chenero Masculín
Zona Cristianismo
Articlos en Biquipedia Totas as pachinas que prencipian por Francisco


Francisco ye un nombre propio u antoponimo masculín orichinato por a embotata que Chuan Bernardote dió a su fillo "Sant Francisco d'Asís".[1] y que tien relación con o toponimo Francia, derivato d'o etnonimo d'o pueblo chermanico d'os francos. Cal parar cuenta que a familia de Sant Francisco d'Asís en yera orichinaria.

En aragonés o hipocoristico por excelencia de Francisco ye Francho, que tamién se documenta en o castellán d'a Val de l'Ebro con substrato aragonés y en a parla catalana d'o Matarranya. Se sabe que a Francisco de Goya y Lucientes li diciban Francho la chent més amanata en Aragón, egual que qualsiquier Francisco puet ser conoixito en qualsiquier de l'Alto Aragón como Francho. Manimenos, dende o zaguer quarto d'o sieglo XX, quan encomenzó o movimiento de defensa y recuperación de l'aragonés, este hipocoristico s'ha gosau considerar como a forma aragonesa d'o nombre, y s'ha feito servir mas que no a forma plena coincident con o castellán, Francisco, que por atro costau ye a sola forma que se troba en textos medievals. D'esta traza dende que fue legalment posible de meter y/u traducir nombres en aragonés, i hai bells ninos y adultos que levan o nombre Francho.

O hipocoristico Francho no ye exclusivo de l'aragonés, tamién se troba en o castellán de Puerto Rico. Atros hipocoristico presents en castellán son Curro, Pancho, Quico y Paco (visible en o nombre artistico de presonaches celebres como "Paco de Lucía"). Paco se remonta a lo feito que Sant Francisco d'Asís yera o Pater Comunitatis u "Padre d'a Comunidat" quan se fundó a Orden d'os Franciscans. En o castellán d'o País Vasco ye usual Pachi, que ye una forma d'orichen vasco.

ReferenciasEditar