Expulsión d'os moriscos

A expulsión d'os moriscos estió un desplazamiento forzato de población promulgato por o rei Felipe III d'Espanya u Felipe II d'Aragón o 22 de setiembre de 1609. Esto significaba que os moriscos, (descendients d'os musulmans convertitos a lo cristianismo por o decreto d'os Reis Catolicos d'o 14 de febrero de 1504), heban d'abandonar os territorios espanyols. A expulsión d'os moriscos afectó particularment a los reinos d'Aragón y de Valencia, on a minoría morisca yera una part important d'a población.

Embarco de los moriscos en el Grau de Valencia, de Pere Oromig.

A execución d'o decreto d'expusión en o conchunto d'os reinos que constituiban Espanya se prolongó dica 1614, quan forachitoron a los moriscos d'a Val de Ricot (Murcia). ´

En o Reino d'Aragón o decreto d'exectó en l'anyo 1610, una part d'os moriscos fuoron forachitatos ta Francia pa dimpués ser embarcata ta Berbería en costas d'a Mar Cantabrica y atra part habió de trescruzar los Puertos de Moriella pa ser embarcata ta Berbería en Vinaroz.