Emperador

Iste articlo ye sobre o tetulo politico d'emperador. Ta o municipio d'o País Valencián se veiga Emperador (Valencia).

Emperador ye un títol politico orichinato en o Imperio Román. O emperador (masculín) ye un monarca, líder u chefe d'un imperio u de qualsiquier atro reino imperial. O títol d'emperadriz (femenín) puet referir-se a la esposa d'un emperador (consort) u a una muller líder y chefa d'o imperio (reinant). O títol d'emperador ye, a sobén, superior a lo títol de rei en honor y ran.

O suyo orichen etimolochico ye a parabra latina imperator, que ye un chefe de l'Exercito román dotato d'o poder d'imperium, un poder sagrato d'os antigos reis de Roma que tamién teneban os machistratos romans.

Emperadors en a historiaEditar