Descusión:Diftongación debant de Yod

Último comentario: hace 13 años por Manuel Trujillo Berges en el tema Devant / Debant

Devant / Debant Editar

En a grafía 2010, ye debant u devant?. --Manuel Trujillo Berges 13:23 4 mar 2010 (UTC)Responder[responder]

Mmmmm...en a lista yera mal porque apreixeba "deban", sin a -t zaguera... pero estoi que ye con "b" no?... en latín ye "ab ante" --Willtron (?)   13:49 4 mar 2010 (UTC)Responder[responder]
Sí, ye con b. Debant, y adebantar en o sentiu de pasar debant. Pero paratz cuenta que "devantar" en o sentiu de puyar u meter-se de piet, ye con v, porque en realidat vien de "levare" > "levant" > "levantar" > "devantar"... Ixos pasos de "l" a "d" tamién pasan en "lexar" (aragonés meyeval, de laxare, como "laisser" en fr.) > "deixar" (aragonés actual).--Juan Pablo 14:08 4 mar 2010 (UTC)Responder[responder]
Ixo yera o que m'entivocaba, que pensaba que teneba orichen tamién en a mesma radiz que levare... Soi fendo muitos cambeos de debantadera --> devantadera y semilars... Á mas, como en francés ye devant y en catalán davant... --Manuel Trujillo Berges 14:18 4 mar 2010 (UTC)Responder[responder]
Volver a la página «Diftongación debant de Yod».