Belenos ye o nombre u sobrenombre d'un dios galo que os romans asimiloron a Apolo. Encara que a parabra belenos talment signifique brillant, l'Apolo galo yera sobre tot un dios d'a medicina y o suyo caracter solar yera secundario. O teonimo belenos ha deixato muito sinyal toponimico en Galia.

O sobrenombre d'Apolo Belenos se testimonia en o Norico, en Aquileya, en o Norte d'Italia (l'antiga Galia Cisalpina), o sud d'Italia y atros puntos.

Tamien se puet trobar como un presonache d'a literatura epica medieval (Belin), plegando a amaneixer en a obra de Chuan Ferrández d'Heredia como si fuese un presonache historico.

Belenos en a toponimiaEditar

L'actual Beaune en a Costa d'Oro ye l'antigo Belenate. En Bretanya a celebre Fuent de Barenton teneba o nombre de Bélenton, derivable d'un Bel Nemeton. O Mont Sant Michel recibiba o nombre de Tombelaine. Belenos a vegatas camuflato como santo ("Sant Bonnet").

BibliografíaEditar

  • Jean Markale: Pequeño diccionario de mitología céltica. Alejandría, 1995. 2000.
  • Jean Markale: Los celtas y la civilización celta. Taurus humanidades, 1992.