Batería (musico)

Un batería ye una persona que tanye a batería. O termin percusionista s'aplica a musicos que tanyen qualsiquier instrumento de percusión, pero a sobén se refiere a qui fa percusión clasica u latina. A mayoría de collas de rock, pop, jazz, R&B etc. encluyen un batería en a suya formación, que ye qui leva o ritmo d'a musica tanyendo o pulso d'a canta, que se repite en cada compás, anyadindo breaks, más que más debant d'os cambeyos en a canta.

Batería tanyendo en o Roscón Rock 2009 en Zaragoza

Muitos baterías son musicos de sesión y no son fixos en una colla particular, sino que treballan con diferents. A notación de percusión ye emplegata por os baterías ta creyar y memorizar os ritmos de batería. Ditos ritmos pueden variar en velocidat, volumen y complexidat pendendo d'o chenero musical, pero son disenyatos a sobén ta servir como base a la resta d'instrumentos musicals. Os baterías gosan treballar con os baixistas ta composar a sección ritmica d'a canta.

Prencipals interpretesEditar

 
Rick Allen batería manco de Deff Leppard.

Heavy MetalEditar