Sobrecollida

Se diz sobrecollida u sobrecullida a cadagún d'os organs administrativos d'o reino d'Aragón encargaus d'a coordinación y supervisión d'un numero variable de collidas u duanas existents a o largo d'o reino, instauraus ta o recauto d'os dreytos d'as Cheneralidatz[1], a o frent d'as qualas se trobaba un sobrecollidor.[2]

Sobrecollidas d'o Reino d'Aragón

   Alcanyiz

   Balbastro

   Calatayú

   Chaca

   Daroca

   L'Aínsa

   Mont Albán

   Ribagorza

   Tarazona

   Teruel

   Uesca

   Zaragoza

A meyaus d'o sieglo XIV, se establioron 6 sobrecollidas que teneban churisdicción sobre 181 collidas y dos taulas independients, la de Zaragoza y la de Escatrón.

As seis sobrecollidas yeran:

En o fogache de 1495, manimenos, s'enampló o numero de sobrecollidas a 11. O total de fuegos recontaus en o reino estió de 51 056, recullius en sobrecollidas como sigue:

Sobrecollida Numero de fuegos manifestaus
Zaragoza 9 069
Calatayú 6 732
Tarazona 4 953
Balbastro 4 480
Alcanyiz 4 268
Daroca 4 160
Mont Albán 3 996
Uesca 3 765
Chaca 2 762
Teruel 2 720
Ribagorza 2 662
L'Aínsa 1 483

Dimpués d'os Decretos de Nueva Planta, fuoron substituyidas por correchimientos.

ReferenciasEditar