Sobrecollida

Se diz sobrecollida u sobrecullida a cadagún d'os organs administrativos d'o reino d'Aragón encargaus d'a coordinación y supervisión d'un numero variable de collidas u duanas existents a o largo d'o reino, instauraus ta a recaudación d'os dreytos d'as Cheneralidatz[1], a o frent d'as qualas se trobaba un sobrecollidor.[2]

A meyaus d'o sieglo XIV, se establioron 6 sobrecollidas que teneban churisdicción sobre 181 collidas y dos taulas independients, la de Zaragoza y la de Escatrón.

As seis sobrecollidas yeran:

En o fogache de 1495, manimenos, s'enampló o numero de sobrecollidas a 11. O total de fuegos recontaus en o reino estió de 51 056, recullius en sobrecollidas como sigue:

Sobrecollida Numero de fuegos manifestaus
Zaragoza 9 069
Alcanyiz 4 268
Mont Albán 3 996
Teruel 2 720
Daroca 4 160
Calatayú 6 732
Tarazona 4 953
Uesca 3 765
Chaca 2 762
L'Aínsa 1 483
Balbastro 4 480
Ribagorza 2 662

Dimpués d'os Decretos de Nueva Planta, fuoron substituyidas por correchimientos.

ReferenciasEditar