Rechión d'ultramar

France-Constituent-Lands.png
Outre-mer en sans Terre Adelie.png

Rechión d'ultramar (en francés Région d'outre-mer) ye a denominación actual ta os departamentos d'ultramar que tienen as mesmas competencias que as rechions d'a Francia metropolitana. Como parti integrant d'a Republica Francesa, tienen representación en l'Asambleya Nacional, o Senau y o Consello Economico y Social, pueden trigar a un miembro ta o Consello Europeu (MEP) y fan servir l'euro como moneda.

Encara que istos territorios han teniu as debanditas competencias politicas dende 1982, quan a politica de descentralización de Francia dictó que heban de trigar consellos rechionals igual que a resta de rechions, a designación como rechions d'ultramar data nomás d'o cambeo constitucional de 2003.

As siguients rechions tienen estatus de rechión d'ultramar:

Saint-Pierre y Miquelon yera d'antis mas un departamento d'ultramar, encara que cambeo o suyo estatus a colectividat territorial en 1985, antis d'a creyación d'as rechions.

Se veiga tamiénEditar

Vinclos externosEditar