Poligono

Un poligono (d'o griego, muitos anglos) ye una figura cheometrica plana formata por un numero finito de segmentos linials seqüencials. Cada un d'istos segmentos ye un costato, y cadagún d'os puntos a on s'unen dos costatos ye un vértiz. A sobén, o termin poligono tamién s'emplega ta describir l'aria amugata aintro d'a fegura, u a unión d'a figura y l'aria.

Diferents poligonos

Os poligonos con totz os suyos costatos y anglos iguals se dicen poligonos regulars.

EtimolochíaEditar

A parola polígono procede d'o griego antigo πολύγωνον (polýgonon), de πολύ (polí) "muitos" y γωνία (goná) "anglo".

Elementos d'un poligonoEditar

En un poligono podemos distinguir:

En un poligono regular podemos distinguir, a mas:

  • Centro, C: o punto equidistant de totz os vertices y costatos.
  • Apotema, a: segmento que une o centro d'o poligono con o centro d'un costato; ye perpendicular a dito costato.

Clasificación d'os poligonosEditar

Cada poligono tien un nombre seguntes o numero de costatos, combinando un prefixo numerico derivato d'o griego con o sufixo -gono, como pentagono, dodecagono. O trianglo y o quadrilatero son excepcions a ista regla. Ta poligonos de muitos costatos, os matematicos escriben o propio numeral, por eixemplo: 17-gono. Tamién se puet fer servir una variable, normalment n-gono, quan s'emplega o numero de costatos en una formula.

Os tipos de poligonos más conoixitos son os poligonos regulars, que son plans, simples, convexos, equilateros, equianglos y con costatos rectilinios.

Poligono
Simple
Convexo
Regular
Irregular
Concavo
Complexo

Un poligono, por a forma d'o suyo contorno, se diz:

  • simple, si dos d'as suyas ariestas no consecutivas no s'intersecan (tallan),
  • complexo, si dos d'as suyas ariestas no consecutivas s'intersecan;
  • convexo, si en travesar-lo una recta lo talla en un maximo de dos puntos,
  • concavo, si en travesar-lo una recta puet tallar-lo en más de dos puntos;
  • regular, si tien os suyos anglos y costatos iguals,
  • irregular, si tien os suyos anglos y costatos desiguals;
  • equilatero, o que tien totz os suyos costatos iguals,
  • equianglo, o que tien totz os suyos anglos iguals.

Os poligonos ortogonals u isoteticos, son aquells que poseyen os mesmos elementos que conforman os polígonos simples: un conchunto de vertices y ariestas, pero con a singular caracteristica de que as suyas ariestas son paralelas a qualsiquiera d'os eixes cartesianos   y  .

Se vea tambiénEditar