A pallada u pallata ye como se diz a o conchunto de garbas estendilladas en o suelo d'una era enantes de trillar, producto de desfer (desligar) os falciellos que previament s'ha transportau dica astí.

A pallada presta ta trillar.

Se veiga tamiénEditar