Luengas aislatas

Una luenga aislata ye una luenga natural pa la que no s'ha probato que denguna luenga viva u muerta que en siga parient y i tienga un mesmo orichen. Ye aquella luenga que no perteneix a denguna familia de luengas propiament dita (ye o solo miembro d'a familia).

O vasco ye un eixemplo de luenga aislata, encara que exista a teoría vasco-iberista, no aceptata por a mayor parte d'os especialistas. Atros eixemplos actuals son o ket d'o Yenisei y o buruchasqui de Pakistán. Luengas aislatas ya muertas estioron o etrusco, o eteocretense, o sumerio y a luenga no celtica d'os pictos.