Libro de Chosué

Libro d'os Chueces
Baralla de Chericó, narrata en o Libro de Chosué.
Información cheneral
Autor Desconoixito
Chenero literario Libro relichioso
Versión orichinal en hebreu
País Israel
Succesión de libros
Precedito por Deuteronomio.
Succedito por Libro d'os Chueces.

O Libro de Chosué ye o seiseno libro de l'Antigo Testamento y o primero d'o Nevi'im hebreu. O libro narra a historia d'a ocupación israelita de Canaán.

En as Biblias catolicas ye o seiseno libro, estando entre o Deuteronomio y o Libro d'os Chueces.

Prene o nombre de Chosué, o succesor de Moisés como líder d'as tribus hebreas.