Abrir menú principal

O ergativo se fa servir pa distinguir gramaticalment o subchecto intransitivo d'o subchecto transitivo u activo.[1] A construcción ergativa ye prou excepcional en o mundo, y encara més en Europa Occidental, estando o vasco un d'os pocos idiomas en fer-lo servir en Europa[2] Quasi totas as luengas caucasicas, y cadaguna d'una traza diferenciata, fan servir tamién a construcción ergativa, este peculiar rasgo tipolochico d'as ditas "luengas d'ergativo".[3][4]

Por eixemplo, en a frase "gizona badator" ("l'hombre viene") o subchecto se diz "gizona" ("l'hombre"), pero en esta atra frase "gizonak ikusten du" ("l'hombre veye") o subchecto se diz "gizonak" ("l'hombre"). O subchecto activo recibe una marca, dita marca d'ergativo u activo, que ye concretament una -k final. Dita -k final ye o que se diz ergativo vasco.

Veyer tamiénEditar

ReferenciasEditar