Elementos d'o bloque d

Os elementos d'o bloque d (por difuso) son aquels situatos en os grupos 3 a 12 d'a tabla periodica d'os elementos. En istos elements o nivel enerchetico mas externo corresponde a orbitals d (se veiga tamién a confeguración electronica).

Bloques d'elementos
bloque s - bloque p - bloque d - bloque f - bloque g
Bloques d'a tabla periodica

En o diagrama s'amuestra a tabla periodica dividita en bloques. En o bloque d bi ha trenta elementos (realment bi'n ha mas, pero no se troban en a naturaleza, y por ixo no se gosan contar). Istos se dividen en diez grupos de tres (as columnas), a on os tres elementos tienen propiedaz fisicas y quimicas parellanas, encara que os dos que se troban mas abaixo s'asemellan mas entre si y muestran mas diferencias con o que ye en a primera ringlera (dito por un regular "elemento cabecera d'o grupo").

Tamién se pueden dividir en tres series (ringleras) de diez elementos, ditas a vegadas "series de transición" (se veiga metal de transición).


Elementos quimicos
Tabla periodica | Nombre | Simbolo atomico | Numero atomico
Grupos:   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Periodos:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7
Series:   Metals alcalins  -  Alcalinoterrios  -  Lantanidos  -  Actinidos  -  Metals de transición  -  Metals d'o bloque p  -  Metaloides  -  No metals  -  Halochenos  -  Gases nobles
Bloques:  bloque s  -  bloque p  -  bloque d  -  bloque f  -  bloque g