Comarcas de Mallorca

A isla de Mallorca (Islas Balears) ye dividida en 6 comarcas:

Mapa d'as comarcas de Mallorca.

   Llevant.

   Migjorn.

   Palma de Mallorca.

   Plan de Mallorca.

   Raiguer.

   Sierra de Tramontana.