Cantons d'os Altos Pireneus

articlo de lista de Wikimedia

Lista d'os 17 cantons d'o departamento d'os Altos Pireneus, por districto :

Cantons d'os Altos Pireneus

Composición actual (dende 2015) editar

Districto d'Argelèrs de Gasòst (3 cantons - subprefectura : Argelèrs de Gasòst) editar

Districto de Banyeras de Bigorra (4 cantons - subprefectura : Banyeras de Bigorra) editar

Districto de Tarba (11 cantons - prefectura : Tarba) editar

Composición dica 2015 editar

Districto d'Argelèrs de Gasòst (6 cantons - subprefectura : Argelèrs de Gasòst) editar

Districto de Banyeras de Bigorra (9 cantons - subprefectura : Banyeras de Bigorra) editar

Districto de Tarba (19 cantons - prefectura : Tarba) editar

Se veiga tamién editar