Cantón

punto a on que dos paretz u dos fronteras d'un edificio se troban
Iste articlo tracta sobre os cantons. Ta atros usos de «cantón» se veiga cantón (desambigación).

Un cantón u canto (d'o latín <CANTU) ye o punto a on que dos paretz u dos fronteras d'un edificio se troban, tot formando un anglo convexo. Mientres que a parola canto ye menos especifica y se puede fer servir, practicament, ta l'anglo u ariesta de qualsiquier obchecto, cantón ye un vocable mas especifico de as construccions.

O cantón d'un edificio historico, en Milán.

Anque bellas vegadas se fan servir como sinonimo de cantón, a parola cantonada tiene un matiz de diferencia en tanto que s'aplica mas a la converchencia de dos carreras; por tanto, con un sentiu más descriptivo de cheografía urbana: p. ex. "a cantonada d'a Carrera de Quinón con a d'a masadería", "a cantonada a on ye a botica", etc. y no tanto "o cantón d'a carrera de Quinón con a carrera d'a masadería".

Bells eixemplos de frases con l'uso d'un de l'atro termino, en os que se puede apreciar a diferencia:

Quedamos en a cantonada d'o Corte Inglés, en o canto a on que i hai un quiosco.
A cantonada d'isa calle de Migalico ye bien estrecha. La otro día, o medico rascó o coche con o cantón de casa Ferrero y aúna i tienen a pintura en a piedra.
A Buerda, septiembre de 2009

Se veiga tamiénEditar

Vinclos externosEditar