Caballo de Troya

Ta altros usos se veiga Caballo de Troya (desambigación).

O caballo de Troya ye un elemento que amaneixe en a Guerra de Troya ya en zaguerías. Ye mencionau en a Odisea d'Homero (ueiteno canto) y en atras fuents, como a Eneida de Virchilio (libro II). D'alcuerdo con a comparanza con bellas representacions asirias podría estar un elemento que se feba servir pa asaltar una ciudat murada por part d'un exercito asitiador.

Reproducción d'o Caballo de Troya

Poemas an amaneixe o caballoEditar

Iste episodio no ye narrau en a Ilíada; se charra d'ell en a Odisea, en a que Homero recenta as aventuras d'o heroi griego Odiseu en a suya tornada a la suya patria, Itaca. Tamién ye nombrau por Virchilio en a Eneida.

Amás en dos poemas perdius d'a epoca arcaica, a Chicota Ilíada y os Iliupersis, se narraba a creyación d'o caballo de madera y o suyo posterior uso ta enganyar a os troyanos y la presa d'a ciudat por parte de l'exercito griego.