Apóstol

Os dotze apóstols (en griego απόστολος, apostolos, que significa ninviato u emisario) estioron, en a tradición cristiana, dotze hombres chodigos trigatos d'entre os discíplos, y ninviatos por Chesús de Nazaret a predicar o evanchelio a os chodigos, y dimpués d'a suya resurrección a os chentils arredol d'o mundo. Difuera d'os evanchelios biblicos y d'a tradición cristiana, no hi ha manimenos prou evidencia d'a suya existencia.

A zaguera cena de Leonardo Da Vinci representa a Chesucristo chunto a os apóstols.