Matematica discreta

Matematica discreta ye a parti d'as matematicas encargata d'o estudeyo d'os conchuntos discretos: finitos u infinitos numerables.

Por un regular se encluyen os siguients temas d'estudeyo :

Texto de subtítolEditar