Diferencia entre revisiones de «Sirians (pueblo preislamico)»

Ye difizil prezisar cuan estió a etnochenesis d'o pueblo sirián autual, diferent d'os suyos bizins por a luenga arameya e a relichión cristiana. Enantes d'a cristianizazión d'Orient Meyo, cristianizazión que estió intensa, a luenga arameya ya s'eba estendillato como ''lingua franca'' bels sieglos enantes fendo desaparixer luengas afins como o [[idioma ebreu|ebreu]].
 
En o periodo román tardano os sirians feban notar a suya diferenzia respeuto a los griegos prenendo una traza diferent d'a relichión cristiana: o [[monofisismo]]. Sin d'embargo as poblazions elenizatas, as poblazions de zonas afaboritas por a politica imperial como Palestina, e la chent que yera més a man d'o poder seguiban a ortodocsia que promobeba l'autoridat imperial a l'egual que as poblazions d'orichen griego presents en Orient Meyo, esdebenindo os ''melkitas'', que güei encara son conoxitos como ''Roum'' (romans). O monofisismo yera perseguito por o poder imperial e los suyos liders relichiosos se refuchioron en as zonas montañosas d'a muga nororiental como [[Tur Abdín]], perdendo a suya popularidat. Os monofisistas rezibioron a los musulmans como salbadors, beyendo-los como una seta cristiana més d'as muitas que bi eba en o Imperio Román d'Orient.
 
En os primers tiempos d'a dominazión musulmana continó a bida normal d'alcuerdo con as tradizions romanas orientals u bizantinas, e dica costruiban ilesias. Os sirians encara influiban muito en a bida d'o Imperio Bizantín:
*A sobent en o mundo islamico a islamizazión en l'aspeuto relichioso ha sennificato arabizazión en l'aspeuto lingüistico por estar l'arabe a unica luenga de l'[[Alcorán]]. Esto mesmo s'ha desbenito con a islamizazión-arabizazión de berbers, os coptos e os nubios.
 
Cuan os bizantins reconqueriban territorios musulmans de Siria, los repoblaban con armenios. As cruzatas perchudicoron a os sirians a l'egual que atras comunidaz cristianas orientals. Aumentó a ostilidat d'a poblazión musulmana cuentra os cristians.
 
En l'aria de [[Tur Abdín]] bibiban uns 200000 sirans dica 1915. Mientres a primera guerra mundial o gobierno d'os "chobens turcos", querió eliminar as minorías cristianas d'Anatolia oriental: armenios, asirios e sirians. Os cristians de Tur Abdín fuoron atacatos por bandas de kurdos aliatos d'os turcos. Un terzio murió en a mortalera. Os sirians estioron menos combatibos que os armenios u os neoasirios, pero tenioron un episodio de tierca resistenzia en [[Ein Wardo]], lugar fazilment fortificable on pocos zentenars de sirianos fuoron sitiatos por 12000 soldatos otomans e 13000 milizians kurdos mientres 3 años dica que remató a guerra.
1142

ediciones