Enerchía de desintegración

A enerchía de desintegración ye a diferencia d'enerchía existent entre as particlas inicials y as finals d'un proceso de desintegración radioactiva. S'aplica a relación entre a masa y a enerchía:

Q = (masa d'as particlas inicials - masa d'as particlas finals) · c2
(a on c ye a velocidat d'a luz)

Si a enerchía, Q, ye positiva, a reacción ye exotermica, si ye negativa a reacción ye endotermica.

Escrito seguntes a famosa formula d'Albert Einstein

E = m · c 2

Se gosa mesurar en electronvolts (eV) u Megaelectronvolts (MeV)